Synshandicappedes Motionsfond

under the aegis of Fondation de Luxembourg

The foundation's objective is to enable visually impaired people in Denmark to exercise and carry out sport activities.

 

Click here for English Version

 

Danske Tekst

 

Har du nogen sinde tænkt på hvor mange store og ofte uoverkommelige vanskeligheder mennesker med synshandicap, ikke mindst børn og unge, står over for når de har ønske om at få pulsen op ved at dyrke motion og idræt? Masser af synshandicappede mennesker prøver igen og igen uden at det kan lykkes. Følgerne er ofte at livet leves mest indendoers, overvægt, et dårligt helbred samt et begrænset socialt liv. Der er ikke plads i hverdagsbudgettet til at betale de ekstra udgifter til f.eks. kompenserende udstyr, betaling til hjælpere eller transportudgifter til hjælperne, m.v. Synshandicappede mennesker hører ofte til lavindkomstgruppen. De har simpelt hen ikke råd til at tilegne sig de glæder der er ved at få en høj puls og dyrke motion og idræt.

 
I et forsøg på at imødekomme behovet, har Sven Mogensen oprettet ”Synshandicappedes Motionsfond”. Fondens formål er at støtte danske blinde synshandicappede personer til at få motion og dyrke idræt.
 

Desværre er behovet for hjælp langt større end afkastet af kapitalen i Synshandicappedes Motionsfond for tiden kan imødekomme. Derfor er det grundlæggerens vision at få fondskapitalen væsentlig forøget gennem arv og gaver fra grunderens entourage. Det er således Sven Mogensens håb at fondskapitalen kan forøges så meget at afkastet af kapitalen i Synshandicappedes Motionsfond i fremtiden kan skabe mulighed for at alle danske synshandicappede, ikke mindst børn og unge, Kan få et tilbud om at få pulsen op ved at dyrke for eksempel løbetræning, skiløb, vandski, goalball,, ridning, sejlads, roning eller hvilken som helst anden form for motion eller idræt som forhøjer pulsen.    

 

English Version

 

Did you know how many invincible difficulties visually impaired people, not least children and young people, go through before they can get their pulse to a high level through exercising and sport activities? Many visually impaired people try very hard but without eventually ever getting there. The consequences can be a total indoor life, overweight, poor health, diseases and limitations in their social life.

Visually impaired people are obliged to take money out of their everyday living budget because special equipment may have to be purchased, assistants need to be engaged by them, additional transportation fares for assistants need to be paid, etc. Visually impaired people most often belong to the low-income group. They simply cannot afford to obtain the enjoyable feeling of getting the pulse to a higher level through exercise and sport.
 
As a help to fulfil the needs, Sven Mogensen has established "Synshandicappedes Motionsfond" with the objective of providing support to enable visually impaired people in Denmark to exercise and carry out sport activities.

The founder intends to increase the capital of "Synshandicappedes Motionsfond" over the years to come by collecting donations and legacies from his entourage. It is the hope of Sven Mogensen that the foundation one day will be sufficiently large to give all visually disabled people in Denmark, not least all children and young people, the opportunity to enjoy jogging, skiing, water skiing, goal ball, horse-riding, yacht sailing, canoe rowing or any other "high pulse creating" exercise or sport.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

First ever visually impaired person to reach the top of the Kilimanjaro by foot, Sven Mogensen, founder of the foundation Synshandicappedes Motionsfond, 19 May 2019.   

 

 

 

 

 

Copyright: Janine Jorgensen

             

Fondation de Luxembourg. All rights reserved